گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۶۷۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۴۶۳۶۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٨/١١/١٦ - ۳۱۹ مورد

انباردار


   

شرح وظایف انباردار:

خلاصه شرح شغل:

انباردارتحت نظارت مافوق عهده دارتصدی انباروسایل ، کالا واجناس یک واحدرامی باشد. اجناس ولوازم فنی وغیرمصرفی رادرمقابل دادن رسیددریافت می نماید. چیدن اجناس رامطابق روش انبارداری درمحلهای مربوطه بعمل می آورد. درمقابل دریافت حواله انبار، اجناس موردنیازهرواحدراتحویل میدهد. موجودی کالا را دردفاتروکارتهای مخصوص ثبت میکند.

      نمونه شرح وظایف ومسئولیتها :

الف: دریافت موادواجناس وامضاء قبوض ، فرمها وصورتجلسه های مربوطه .

ب: تطبیق کالای خریداری شده وتحویل به انباربا نمونه های اصلی.

ج : تعیین محل مناسب جهت انبارکردن انواع کالا ها وموادباتوجه به نوع ، وزن ، حجم وکثرت مصرف آنها.

د: تحویل دادن کالا ومواد موردنیازدرقبال دریافت حواله ، قبض واسنادمربوطه

ه: رسیدگی به موجودی انبارومطلع ساختن مقام مافوق ازچگونگی گراش انبار

و: گزارش نیازمدیهای انبارجهت تجدیدسفارش کالا وموادموردنیاز

ز: صورت برداری ازکالاهای موجوددرانباردرفواصل معین.

ح: مراقبت درحفاظت وایمنی انبارازلحاظ جلوگیری ازفساد وشکستگی وسایرخطرات احتمالی.

ط: مراقبت برشمارش وبسته بندی وحمل کالا.

جستجو
دستورالعمل (۲۱۲۶ بازدید)
قانون محاسبات (۷۷۸ بازدید)
حق اولاد (۷۵۸ بازدید)
اصلاحیه 1 (۶۱۲ بازدید)
اصلاحیه (۵۸۴ بازدید)
بودجه (۵۷۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...